Policy

Kvalitet

 • Rätt kvalitet i våra tjänster, kundrelationer, interna relationer och vår nyckelkompetens, även för att stärka varumärket, DTM.
 • En Teknikmäklare arbetar inom ramen för sin arbetsgivares kvalitetssystem eller allmänt vedertagna bestämmelser för utvecklings- och konsultverksamhet.

Kompetenskrav

 • Bred erfarenhet av teknik samt av teknik- och affärsmässig utveckling av små och medelstora företag.
 • Diplomerade Teknikmäklare ska ha genomgått av föreningen, eller annan, anordnad utbildning.
 • Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom vidareutbildning och aktiviteter i Intresseföreningen DTM samt genom att utnyttja och utveckla Teknikmäklarnas Gemensamma Servicefunktion, GSF.

Resurskrav

 • Breda och djupa kontakter med forskningscentra och andra teknikresurser.
 • Breda och djupa kontakter med små och medelstora företag, SMF.
 • Goda kontakter med och kännedom om offentliga instanser som arbetar med företagsutvecklingsfrågor och teknikresurser.
 • Medverka i ett eller flera nätverk som arbetar med teknik- och/eller företagsutveckling.

Etiska riktlinjer

 • Stark kundorientering – bästa lösningen för företaget, riktmärke i arbetet.
 • Kundens behov i fokus, såväl företagets möjligheter till, som behov av, att utvecklas genom ny teknik.
 • Arbeta på ett kompetent, etiskt och objektivt sätt.
 • Snabb och dokumenterad hantering av kundfrågor.
 • Arbeta under strikt sekretess och på kundens begäran underteckna avtal om sekretess.
 • Utnyttja nätverkets samlade kompetens.
 • Helhetssyn på affärs-, process- och produktutveckling, i nära dialog med företaget.
 • Arbeta enligt våra etiska riktlinjer.
 • Främja respekten för Teknikmäklarna.
Dela med dig:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Print
 • email
Reklambyrå